Bild på prototyp av nya förbandslådan med självskattningsformulär och första hjälpen-väska.

Den nya förbandslådan innehåller en självskattning för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa.

 

Världens första förbandslåda med plåster för själen

Trots att psykisk ohälsa idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken finns fortfarande många föreställningar och stor okunskap. Nu har världens första förbandslåda för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa i arbetslivet utvecklats. Kampanjen Hjärnkoll, som ligger bakom initiativet, hoppas att det framöver ska bli lika vanligt att agera när också själen behöver plåster.

Nya förbandslådan. Foto: Helena Karlsson– Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken så utgår få arbetsplatser ifrån det. Den nya förbandslådan gör det enklare att agera i början av en psykisk ohälsa, och kan förhindra en sjukskrivning, säger Rickard Bracken, projektledare på kampanjen Hjärnkoll.

Under hösten kommer den nya förbandslådan att testas på Swedbank, Eon, NCC och Byggmästar’n i Skåne. Förutom plåster och bandage innehåller lådan en självskattning för att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa och telefonkontakt för snabb hjälp. Tanken är att förbandslådan ska sitta på arbetsplatsens allmänna utrymmen som ändå är lite privata, som kopieringsrum och toaletter.

Grundidén till en psykisk förbandslåda togs fram sommaren 2012 av studenter på uppdrag av Hjärnkoll. Sedan har idén utvecklats vidare till en färdig prototyp genom finansiering av Swedbank, Eon och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. Bakom prototypen ligger också ett omfattande utvecklingsarbete med hjälp av bland andra Doberman, Sveriges företagshälsor, Previa, Feelgood, Ledarna, Svenskt Näringsliv, Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) samt Hjärnkolls ambassadörer.

Mycket talar för att lådan kommer att användas. Tre av fyra personer har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående.
– Arbetslivet blundar ofta för psykisk ohälsa när det istället går att förändra mycket med relativt enkla lösningar. Den nya förbandslådan utgår från denna verklighet samtidigt som den också signalerar att arbetsplatsen bryr sig om och prioriterar medarbetarnas hela hälsa, säger Rickard Bracken.

Hjärnkolls ekonomiska rapport visar att företagens brist på tidigt agerande och förebyggande arbete mot psykisk ohälsa kostar företagen 15 miljarder kronor årligen. Beräknar en produktionsbortfallet blir summan ännu högre.

Se Rickard Bracken, projektledare, och Johanna Hargö, ambassadör, berätta om förbandslådan i tv4 Nyhetsmorgon (öppnas i ny flik).

Grundkonceptet till den psykiska förbandslådan togs fram av tre designstudenter på uppdrag av kampanjen Hjärnkoll inom ramen för Stiftelsen Svensk industridesigns ”Sommardesignkontor”.

Läs även enkel beskrivning av förbandslådan (öppnas i ny flik).


Tipsa en vän

Så gör du på jobbet

Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivnings-orsaken. Ändå står arbetslivet ofta handlingsför-lamat. Både chefer och kollegor är osäkra i sitt agerande. Här finns nu två unika och Omslag på handledningarkostnadsfria handledningar med praktiska metoder. Läs mer om:
Så gör du som chef
Så gör du som kollega

Hjärnkoll på jobbet

3 dec, anmäl dig nu!Välkommen till en heldag om vad du kan göra för att minska riskerna för sjukskrivning pga psykisk ohälsa på din arbetsplats.

Konferensen arrangeras av Sveriges kommuner och landsting tillsammans med Hjärnkoll

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Det görs för lite för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. En ekonomisk rapport, som gjorts på uppdrag av Hjärnkoll, visar att bristen på agerande innebär mer än 15 miljarder kronor årligen i direkta kostnader för svenska företag. Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet

Boka och lär av ambassadörerna

Vägen till öppnare samtal och mer kunskap om psykisk hälsa och ohälsa går via Hjärnkolls ambassadörer.
Boka och få unik kunskap

Chefer med problematiska attityder

Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom.

Läs mer om undersökningen

Besök Hjärnkoll på Facebook